Styret

Kontakt oss:
Leder Tina Liebig:
trabi.tina@freenet.de 

Styret i friidrettsgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på friidrettsgruppas årlige møte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte.Styret i friidrettsgruppa 2024

Verv:

Leder Tina Liebig
Styremedlem Lillian Stabbetorp
Styremedlem Jesse Upshur