Styret

Kontakt oss

Styret i friidrettsgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på friidrettsgruppas årsmøte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. Leder i friidrettsgruppa sitter også i hovedstyret i Driv IL.

Styret 2021:Styret i friidrettsgruppa

Verv:

Leder Stein Arild Degrum
Kasserer/styremedlem Aud Hønsi
Styremedlem Lillian Stabbetorp
Styremedlem Øystein Brevig